Úvod

O nás

Nabídka

Prevence

Smluvní pojišťovny

Kontakt


Obvodní lékař v Bruntále - ordinační doba
Srdeční infarkt - výpočet rizika a jeho prevence.

Na těchto webových stránkách se můžete dozvědět, jakou máte pravděpodobnost, že onemocníte srdečním infarktem.

Test vychází z hodnot zjištěných u zdravého obyvatelstva v porovnání s těmi, kdo onemocněli srdečním infarktem (IM).

Zjistíte si, zda máte riziko (případně jak velké), že vás potká srdeční infarkt a po provedení testu se dozvíte, jak lze případně zjištěné riziko snížit, pokud úpravou životosprávy budete snižovat jednotlivé rizikové faktory. Napřed o sobě vyplníte některá data, jako např. věk, výšku, váhu, tlak krve, hodnotu cholesterolu, jste-li kuřákem, trpíte-li cukrovkou, jaká je vaše rodinná anamnéza (z hlediska genetické zátěže k srdečním nemocem) a jak jste fyzicky a duševně zatížen v pracovním i mimopracovním čase. Pokud byste některou hodnotu nevěděli (např. cholesterol), dosaďte hodnotu, jejíž dílčí riziko má průměrnou hodnotu - tj. 1. Výsledný číselný ukazatel celkového rizika (UCR) srdečního infarktu získáte dosazením všech hodnot dílčích rizikových faktorů. Můžete pak porovnat jaké procento osob s touto Vaší hodnotou bylo mezi osobami zdravými či naopak již se srdečním infarktem. Jak lze snížit riziko vzniku srdečního infarktu - UCR - vám sdělí text po provedení testu.

Máte-li zájem se tohoto testu účastnit, klikněte níže na Zadávat hodnoty.